Bevakning

Vi övervakar att varje fas i produktionen löper enligt lagd plan, kvalitets- och tidsmässigt allt från korrektur till leverans.

Många års erfarenhet och samarbete har skapat öppenhet och ett ömsesidigt förtroende med våra leverantörer. Men det har också lärt oss att läsa mellan raderna, att ana möjliga problem och åtgärda dem, innan de ens hunnit uppstå.

Din tid är dyrbar