Grafiska Nätverket

I PrintStop ingick Grafiska Nätverket fram till 1 januari 2017. I dag drivs den verksamheten i egen regi av Anette Undergård.

Grafiska Nätverket producerar annorlunda och fantasifyllda lösningar till DR-utskick, mässor eller kundaktiviteter. Företaget monterar, stansar, limmar, falsar, viker, plockar, lagerhåller och disrtribuerar. Många av dessa arbetsmoment görs för hand av glada, stolta och engagerade medarbetare.

Visst har företaget även maskinell utrustning, men ingen maskin i världen är så anpassningsbar som dess personal. Grafiska Nätverket finns till för er när de kreativa idéerna tagit form eller kanske sinat.